Parodontologie

Gezond tandvlees
Een tand of kies staat niet los in de mond, maar wordt vastgehouden door omringend steunweefsel. Het totaal van steunweefsels wordt het parodontium genoemd.

meer >>

Gingivitis
Ontstoken tandvlees langs de randen van de tanden en kiezen wordt gingivitis genoemd. Het kan rood, slap en gezwollen zijn. Tevens kan het gaan bloeden bij het poetsen of eten.

meer >>

Parodontitis
De pocket
Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen, om dieper in de ruimte tussen de tand en gingiva, te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd.

meer >>

Oorzaken
Allemaal moeilijke vragen, waarop het antwoord nog niet precies bekend is. Toch is er afgelopen decennia door wetenschappelijk onderzoek al veel bekend geworden.

meer >>

Onderzoek bij parodontitis
Pocketmeting
Voordat een parodontologische behandeling gestart kan worden, moet natuurlijk eerst onderzocht worden of iemand parodontitis heeft en ook in welke mate dit het geval is.

meer >>

Behandeling van parodontitis
Tandartsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van parodontologische aandoeningen worden parodontologen genoemd. Als u parodontitis hebt, kunt u behandeld worden door uw huistandarts en/of mondhygiënist, of zij kunnen u doorverwijzen naar een parodontoloog.

meer >>